{"loader":"
 • \n\t\t\t
  <\/div>\n\t \n\t \"\"\n\t \n\t <\/span>\n\t \n\t \n\t <\/a>\n\t
  \u0411\u0443\u043a\u0435\u0442 \u21161<\/a><\/div>\n\t

  \u041f\u0440\u0438 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u0435 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430...<\/p>\n\t

  \n\t
  3850<\/div>\n\t
  3 850<\/span><\/div>\n\t \n\t <\/div>\n\n\t
  \n\t \t
  1<\/div>\n\t \t\n \n
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"3850\";s:4:\"name\";s:16:\"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\";s:11:\"composition\";s:100:\"\u0420\u043e\u0437\u0430 7 \u0448\u0442, \u0430\u043b\u044c\u0441\u0442\u0440\u043e\u043c\u0435\u0440\u0438\u044f 10 \u0448\u0442, \u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u044c \u0444\u0438\u0441\u0442\u0430\u0448\u043a\u0438, \u0443\u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u043a\u0430.\";s:4:\"foto\";s:26:\"\/uploads\/buket\/0912 Bu.jpg\";}<\/div>
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"6470\";s:4:\"name\";s:14:\"\u041f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0443\u043c\";s:11:\"composition\";s:100:\"\u0420\u043e\u0437\u0430 13 \u0448\u0442, \u0430\u043b\u044c\u0441\u0442\u0440\u043e\u043c\u0435\u0440\u0438\u044f 18 \u0448\u0442 \u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u044c \u0444\u0438\u0441\u0442\u0430\u0448\u043a\u0438, .\u0443\u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u043a\u0430.\";s:4:\"foto\";s:26:\"\/uploads\/buket\/0912 Bu.jpg\";}<\/div>
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"8470\";s:4:\"name\";s:8:\"\u041b\u044e\u043a\u0441\";s:11:\"composition\";s:101:\"\u0420\u043e\u0437\u0430 17 \u0448\u0442, \u0430\u043b\u044c\u0441\u0442\u0440\u043e\u043c\u0435\u0440\u0438\u044f 24 \u0448\u0442, \u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u044c \u0444\u0438\u0441\u0442\u0430\u0448\u043a\u0438. \u0443\u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u043a\u0430.\";s:4:\"foto\";s:26:\"\/uploads\/buket\/0912 Bu.jpg\";}<\/div>
 • \n\t\t\t
  <\/div>\n\t \n\t \"\"\n\t \n\t <\/span>\n\t \n\t \n\t <\/a>\n\t
  \u0411\u0443\u043a\u0435\u0442 \u21163<\/a><\/div>\n\t

  \u041f\u0440\u0438 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u0435 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430...<\/p>\n\t

  \n\t
  3055<\/div>\n\t
  3 055<\/span><\/div>\n\t \n\t <\/div>\n\n\t
  \n\t \t
  1<\/div>\n\t \t\n \n
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"3055\";s:4:\"name\";s:16:\"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\";s:11:\"composition\";s:46:\"\u0411\u0430\u043a\u0430\u0440\u0434\u0438 5, \u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u043a\u0430\u0440\u0438\u044f 8 \u0448\u0442\";s:4:\"foto\";s:30:\"\/uploads\/buket\/2ZhFkmNjj5M.jpg\";}<\/div>
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"4975\";s:4:\"name\";s:14:\"\u041f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0443\u043c\";s:11:\"composition\";s:46:\"\u0411\u0430\u043a\u0430\u0440\u0434\u0438 9, \u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u043a\u0430\u0440\u0438\u044f 14\u0448\u0442\";s:4:\"foto\";s:30:\"\/uploads\/buket\/2ZhFkmNjj5M.jpg\";}<\/div>
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"6435\";s:4:\"name\";s:8:\"\u041b\u044e\u043a\u0441\";s:11:\"composition\";s:48:\"\u0411\u0430\u043a\u0430\u0440\u0434\u0438 13, \u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u043a\u0430\u0440\u0438\u044f 18 \u0448\u0442\";s:4:\"foto\";s:30:\"\/uploads\/buket\/2ZhFkmNjj5M.jpg\";}<\/div>
 • \n\t\t\t
  <\/div>\n\t \n\t \"\"\n\t \n\t <\/span>\n\t \n\t \n\t <\/a>\n\t
  71 \u041a\u043e\u043c\u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044f \u0441\u043e \u0441\u043b\u0430\u0434\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c\u0438<\/a><\/div>\n\t

  \u041f\u0440\u0438 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0435 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0439 \u043e\u0431...<\/p>\n\t

  \n\t
  1920<\/div>\n\t
  1 920<\/span><\/div>\n\t \n\t <\/div>\n\n\t
  \n\t \t
  1<\/div>\n\t \t\n \n
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"1920\";s:4:\"name\";s:16:\"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\";s:11:\"composition\";s:48:\"\u0420\u043e\u0437\u0430 5 \u0448\u0442, \u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u044c \u0444\u0438\u0441\u0442\u0430\u0448\u043a\u0438 .\";s:4:\"foto\";s:46:\"\/uploads\/korobki\/cveti-v-korobke-macaroons.jpg\";}<\/div>
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"2330\";s:4:\"name\";s:14:\"\u041f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0443\u043c\";s:11:\"composition\";s:49:\"\u0420\u043e\u0437\u0430 7 \u0448\u0442 , \u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u044c \u0444\u0438\u0441\u0442\u0430\u0448\u043a\u0438 .\";s:4:\"foto\";s:46:\"\/uploads\/korobki\/cveti-v-korobke-macaroons.jpg\";}<\/div>
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"2740\";s:4:\"name\";s:8:\"\u041b\u044e\u043a\u0441\";s:11:\"composition\";s:48:\"\u0420\u043e\u0437\u0430 9 \u0448\u0442, \u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u044c \u0444\u0438\u0441\u0442\u0430\u0448\u043a\u0438 .\";s:4:\"foto\";s:46:\"\/uploads\/korobki\/cveti-v-korobke-macaroons.jpg\";}<\/div>
 • \n\t\t\t
  <\/div>\n\t \n\t \"\"\n\t \n\t <\/span>\n\t \n\t \n\t <\/a>\n\t
  \u041a\u043e\u043c\u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044f \u0432 \u0431\u0435\u0440\u0435\u0441\u0442\u0435<\/a><\/div>\n\t

  \u041a\u043e\u043c\u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044f \u0432 \u044d\u043a\u043e-\u043a\u0430\u0448\u043f\u043e- \u044d...<\/p>\n\t

  \n\t
  1650<\/div>\n\t
  1 650<\/span><\/div>\n\t \n\t <\/div>\n\n\t
  \n\t \t
  1<\/div>\n\t \t\n \n
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"1650\";s:4:\"name\";s:16:\"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\";s:11:\"composition\";s:0:\"\";s:4:\"foto\";s:30:\"\/uploads\/buket\/zVepBxa5qNA.jpg\";}<\/div>
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"2250\";s:4:\"name\";s:14:\"\u041f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0443\u043c\";s:11:\"composition\";s:0:\"\";s:4:\"foto\";s:30:\"\/uploads\/buket\/zVepBxa5qNA.jpg\";}<\/div>
 • \n\t\t\t
  <\/div>\n\t \n\t \"\"\n\t \n\t <\/span>\n\t \n\t \n\t <\/a>\n\t
  25 \u0440\u043e\u0437 \u042d\u043a\u0432\u0430\u0434\u043e\u0440 50\u0441\u043c \u0438\u043b\u0438 60\u0441\u043c \u043c\u0438\u043a\u0441<\/a><\/div>\n\t

  \u041f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0430\u043a\u043a\u0443\u0440\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0443\u043a...<\/p>\n\t

  \n\t
  4000<\/div>\n\t
  4 000<\/span><\/div>\n\t \n\t <\/div>\n\n\t
  \n\t \t
  1<\/div>\n\t \t\n \n
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"4000\";s:4:\"name\";s:6:\"50\u0441\u043c\";s:11:\"composition\";s:0:\"\";s:4:\"foto\";s:21:\"\/uploads\/buket\/10.jpg\";}<\/div>
 • \n\t\t\t
  <\/div>\n\t \n\t \"\"\n\t \n\t <\/span>\n\t -5%<\/span>\n\t \n\t <\/a>\n\t
  51 \u0440\u043e\u0437\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u0430\u044f \u042d\u043a\u0432\u0430\u0434\u043e\u0440 60 \u0438\u043b\u0438 70 \u0441\u043c<\/a><\/div>\n\t

  \r\n\u0412 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u0431\u0443\u043a\u0435\u0442\u0435 51 \u0421\u041e\u0420\u0422...<\/p>\n\t

  \n\t
  8503<\/div>\n\t
  8 503<\/span><\/div>\n\t
  8950<\/div>\n\t <\/div>\n\n\t
  \n\t \t
  1<\/div>\n\t \t\n \n
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"8950\";s:4:\"name\";s:6:\"60\u0441\u043c\";s:11:\"composition\";s:0:\"\";s:4:\"foto\";s:24:\"\/uploads\/roza\/rirkfk.jpg\";}<\/div>
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"9970\";s:4:\"name\";s:6:\"70\u0441\u043c\";s:11:\"composition\";s:0:\"\";s:4:\"foto\";s:24:\"\/uploads\/roza\/rirkfk.jpg\";}<\/div>\n <\/td>\n \n