{"loader":"
 • \n\t\t\t
  <\/div>\n\t \n\t \"\"\n\t \n\t <\/span>\n\t \n\t \n\t <\/a>\n\t
  \u0411\u0443\u043a\u0435\u0442 \u21161<\/a><\/div>\n\t

  \u041f\u0440\u0438 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u0435 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430...<\/p>\n\t

  \n\t
  3170<\/div>\n\t
  3 170<\/span><\/div>\n\t \n\t <\/div>\n\n\t
  \n\t \t
  1<\/div>\n\t \t\n \n
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"3170\";s:4:\"name\";s:16:\"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\";s:11:\"composition\";s:67:\"\u0420\u043e\u0437\u0430 7 \u0448\u0442, \u0430\u043b\u044c\u0441\u0442\u0440\u043e\u043c\u0435\u0440\u0438\u044f 12\u0448\u0442, \u0443\u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u043a\u0430.\";s:4:\"foto\";s:26:\"\/uploads\/buket\/0912 Bu.jpg\";}<\/div>
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"5400\";s:4:\"name\";s:14:\"\u041f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0443\u043c\";s:11:\"composition\";s:68:\"\u0420\u043e\u0437\u0430 15 \u0448\u0442, \u0430\u043b\u044c\u0441\u0442\u0440\u043e\u043c\u0435\u0440\u0438\u044f 20 \u0448\u0442.\u0443\u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u043a\u0430.\";s:4:\"foto\";s:26:\"\/uploads\/buket\/0912 Bu.jpg\";}<\/div>
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"7110\";s:4:\"name\";s:8:\"\u041b\u044e\u043a\u0441\";s:11:\"composition\";s:70:\"\u0420\u043e\u0437\u0430 21 \u0448\u0442, \u0430\u043b\u044c\u0441\u0442\u0440\u043e\u043c\u0435\u0440\u0438\u044f 26 \u0448\u0442, \u0443\u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u043a\u0430.\";s:4:\"foto\";s:26:\"\/uploads\/buket\/0912 Bu.jpg\";}<\/div>
 • \n\t\t\t
  <\/div>\n\t \n\t \"\"\n\t \n\t <\/span>\n\t \n\t \n\t <\/a>\n\t
  \u0411\u0443\u043a\u0435\u0442 \u21163<\/a><\/div>\n\t

  \u041f\u0440\u0438 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u0435 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430...<\/p>\n\t

  \n\t
  2680<\/div>\n\t
  2 680<\/span><\/div>\n\t \n\t <\/div>\n\n\t
  \n\t \t
  1<\/div>\n\t \t\n \n
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"2680\";s:4:\"name\";s:16:\"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\";s:11:\"composition\";s:46:\"\u0411\u0430\u043a\u0430\u0440\u0434\u0438 5, \u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u043a\u0430\u0440\u0438\u044f 8 \u0448\u0442\";s:4:\"foto\";s:30:\"\/uploads\/buket\/2ZhFkmNjj5M.jpg\";}<\/div>
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"4350\";s:4:\"name\";s:14:\"\u041f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0443\u043c\";s:11:\"composition\";s:46:\"\u0411\u0430\u043a\u0430\u0440\u0434\u0438 9, \u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u043a\u0430\u0440\u0438\u044f 14\u0448\u0442\";s:4:\"foto\";s:30:\"\/uploads\/buket\/2ZhFkmNjj5M.jpg\";}<\/div>
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"5650\";s:4:\"name\";s:8:\"\u041b\u044e\u043a\u0441\";s:11:\"composition\";s:48:\"\u0411\u0430\u043a\u0430\u0440\u0434\u0438 13, \u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u043a\u0430\u0440\u0438\u044f 18 \u0448\u0442\";s:4:\"foto\";s:30:\"\/uploads\/buket\/2ZhFkmNjj5M.jpg\";}<\/div>
 • \n\t\t\t
  <\/div>\n\t \n\t \"\"\n\t \n\t <\/span>\n\t \n\t \n\t <\/a>\n\t
  71 \u041a\u043e\u043c\u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044f \u0441\u043e \u0441\u043b\u0430\u0434\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c\u0438<\/a><\/div>\n\t

  \u041f\u0440\u0438 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0435 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0439 \u043e\u0431...<\/p>\n\t

  \n\t
  1920<\/div>\n\t
  1 920<\/span><\/div>\n\t \n\t <\/div>\n\n\t
  \n\t \t
  1<\/div>\n\t \t\n \n
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"1920\";s:4:\"name\";s:16:\"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\";s:11:\"composition\";s:48:\"\u0420\u043e\u0437\u0430 5 \u0448\u0442, \u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u044c \u0444\u0438\u0441\u0442\u0430\u0448\u043a\u0438 .\";s:4:\"foto\";s:46:\"\/uploads\/korobki\/cveti-v-korobke-macaroons.jpg\";}<\/div>
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"2330\";s:4:\"name\";s:14:\"\u041f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0443\u043c\";s:11:\"composition\";s:49:\"\u0420\u043e\u0437\u0430 7 \u0448\u0442 , \u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u044c \u0444\u0438\u0441\u0442\u0430\u0448\u043a\u0438 .\";s:4:\"foto\";s:46:\"\/uploads\/korobki\/cveti-v-korobke-macaroons.jpg\";}<\/div>
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"2740\";s:4:\"name\";s:8:\"\u041b\u044e\u043a\u0441\";s:11:\"composition\";s:48:\"\u0420\u043e\u0437\u0430 9 \u0448\u0442, \u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u044c \u0444\u0438\u0441\u0442\u0430\u0448\u043a\u0438 .\";s:4:\"foto\";s:46:\"\/uploads\/korobki\/cveti-v-korobke-macaroons.jpg\";}<\/div>
 • \n\t\t\t
  <\/div>\n\t \n\t \"\"\n\t \n\t <\/span>\n\t \n\t \n\t <\/a>\n\t
  \u041a\u043e\u043c\u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044f \u0432 \u0431\u0435\u0440\u0435\u0441\u0442\u0435<\/a><\/div>\n\t

  \u041a\u043e\u043c\u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044f \u0432 \u044d\u043a\u043e-\u043a\u0430\u0448\u043f\u043e- \u044d...<\/p>\n\t

  \n\t
  1650<\/div>\n\t
  1 650<\/span><\/div>\n\t \n\t <\/div>\n\n\t
  \n\t \t
  1<\/div>\n\t \t\n \n
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"1650\";s:4:\"name\";s:16:\"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\";s:11:\"composition\";s:0:\"\";s:4:\"foto\";s:30:\"\/uploads\/buket\/zVepBxa5qNA.jpg\";}<\/div>
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"2250\";s:4:\"name\";s:14:\"\u041f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0443\u043c\";s:11:\"composition\";s:0:\"\";s:4:\"foto\";s:30:\"\/uploads\/buket\/zVepBxa5qNA.jpg\";}<\/div>
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"2850\";s:4:\"name\";s:8:\"\u041b\u044e\u043a\u0441\";s:11:\"composition\";s:0:\"\";s:4:\"foto\";s:98:\"\/uploads\/korzina\/0-02-03-e7708f7e5c14ffb0e992e4ccb76dd1425838637342fbf0bf2be216221b8b5c9a_full.jpg\";}<\/div>
 • \n\t\t\t
  <\/div>\n\t \n\t \"\"\n\t \n\t <\/span>\n\t \n\t \n\t <\/a>\n\t
  83 \u0431\u0443\u043a\u0435\u0442 \u0438\u0437 \u0433\u0438\u0430\u0446\u0438\u043d\u0442\u043e\u0432<\/a><\/div>\n\t

  \u041d\u0435\u0442 \u0432 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0438.\r\n\u041f\u0440\u0438 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437...<\/p>\n\t

  \n\t
  3130<\/div>\n\t
  3 130<\/span><\/div>\n\t \n\t <\/div>\n\n\t
  \n\t \t
  1<\/div>\n\t \t\n \n
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"3130\";s:4:\"name\";s:7:\"11 \u0448\u0442\";s:11:\"composition\";s:0:\"\";s:4:\"foto\";s:28:\"\/uploads\/korobki\/1602kor.jpg\";}<\/div>
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"4710\";s:4:\"name\";s:7:\"17 \u0448\u0442\";s:11:\"composition\";s:0:\"\";s:4:\"foto\";s:28:\"\/uploads\/korobki\/1602kor.jpg\";}<\/div>
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"6600\";s:4:\"name\";s:8:\"25 \u0448\u0442.\";s:11:\"composition\";s:0:\"\";s:4:\"foto\";s:28:\"\/uploads\/korobki\/1602kor.jpg\";}<\/div>
 • \n\t\t\t
  <\/div>\n\t \n\t \"\"\n\t \n\t <\/span>\n\t -3%<\/span>\n\t \n\t <\/a>\n\t
  51 \u0431\u0435\u043b\u0430\u044f \u0440\u043e\u0437\u0430 \u042d\u043a\u0432\u0430\u0434\u043e\u0440 60 \u0438\u043b\u0438 70\u0441\u043c<\/a><\/div>\n\t

  \u0412\u044b\u0431\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0436\u0435\u043b\u0430\u0435\u043c\u0443\u044e \u0432\u044b\u0441\u043e\u0442\u0443 ...<\/p>\n\t

  \n\t
  7566<\/div>\n\t
  7 566<\/span><\/div>\n\t
  7800<\/div>\n\t <\/div>\n\n\t
  \n\t \t
  1<\/div>\n\t \t\n \n
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"7800\";s:4:\"name\";s:6:\"60\u0441\u043c\";s:11:\"composition\";s:0:\"\";s:4:\"foto\";s:22:\"\/uploads\/roza\/mond.jpg\";}<\/div>
  a:4:{s:5:\"price\";s:4:\"8820\";s:4:\"name\";s:6:\"70\u0441\u043c\";s:11:\"composition\";s:0:\"\";s:4:\"foto\";s:22:\"\/uploads\/roza\/mond.jpg\";}<\/div>
 • \n\t\t\t
  <\/div>\n\t \n\t \"\"\n\t \n\t <\/span>\n\t -3%<\/span>\n\t \n\t <\/a>\n\t
  51 \u0440\u043e\u0437\u0430 \u043c\u0438\u043a\u0441 50 \u0441\u043c<\/a><\/div>\n\t

  \u0411\u0443\u043a\u0435\u0442, \u043f\u043e\u0434\u0430\u0440\u0438\u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439, \u043c...<\/p>\n\t

  \n\t
  6577<\/div>\n\t
  6 577<\/span><\/div>\n\t
  6780<\/div>\n\t <\/div>\n\n\t
  \n\t \t
  1<\/div>\n\t \t\n \t\n \n
  \n \n \n <\/td>\n \n